Boxer

Boxerautomaten als Kraftmesser
mit "animierenden" Design

Boxer
Execution time (seconds): ~0.165200