Boxautomaten

Boxerautomaten als Kraftmesser
mit "animierenden" Design

Boxautomaten
Execution time (seconds): ~0.253138